ข่าวล่าสุด

มทบ.28 ร่วมกับ จ.เลย จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • กรกฎาคม 11, 2018
  • ปิดความเห็น บน มทบ.28 ร่วมกับ จ.เลย จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์

   มทบ.28 ร่วมกับ จ.เลย จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์
3

   วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 0930 น. ที่โรงเรียนบ้านนาอ้อวิทยา ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย มีการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบให้พันเอก สมหมาย บุษบา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่นำร่องได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา 6 แห่ง อำเภอเมืองเลย ระหว่างวันที่ 4,11,17,18 กรกฎาคม 2561 โดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอ้อวิทยา จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานรวมทั้งภาคประชาสังคมบูรณาการป้องกันและแก้ไขการแขางขันรถยานยนต์ในทางในพื้นที่จังหวัดเลยสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชน วัยรุ่น ที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง ถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ชุมชนและสังคม รวมถึงการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย, เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลย ให้เป็นปกติสุขปราศจากเหตุเดือดร้อนรำคาญและสังคมชุมชนน่าอยู่ เพื่อให้การดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรและป้องกันอาชญากรรม
2

     เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเลย ยังมีประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองเลยได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเลย การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน เพื่อแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นเวลาของการพักผ่อนของบุคคลทั่วไป จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ของกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดเสียงรบกวนเนื่องจากมีการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ให้มีเสียงดังเกินกว่าปกติรวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว ที่เกิดจากความคึกคะนองและต้องการยอมรับจากกลุ่มสังคมวัยรุ่นโดยไม่คำนึงว่าถูกหรือผิด
8

    ดังนั้นส่วนราชการหน่วยงานรวมทั้งภาคประชาสังคม จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
5