ข่าวล่าสุด

มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก จัดพิธีปิดการฝึกและมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • กรกฎาคม 10, 2018
  • ปิดความเห็น บน มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก จัดพิธีปิดการฝึกและมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561

 

มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก จัดพิธีปิดการฝึกและมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561

     วันนี้ ( 10 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 1000 น. ที่บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก มีพิธีปิดการฝึกและมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้พันเอก วิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ นายทหาร นายสิบ และญาติทหารใหม่ร่วมพิธี
14
   มณฑลทหารบกที่ 28 จัดพิธีปิดการฝึกและมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 จำนวน 131 นาย ห้วงเวลาการฝึกโดยเริ่มทำการฝึกทหารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาในการฝึก 10 สัปดาห์ ตามระเบียบหลักสูตรที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ และทำให้ทหารใหม่ทุกนายได้มีลักษณะท่าทางบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของความเป็นทหารพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี บัดนี้การฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้วทหารใหม่ทุกนายสามารถผ่านการฝึก และผ่านการตรวจสอบการฝึกจากคณะกรรมการของหน่วย ซึ่งผ่านผลการตรวจสอบและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
10
   ในการนี้พันเอก วิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานได้มอบหมวกทรงอ่อนสีดำ,ใบประกาศเกียติบัตรให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2561 และได้กล่าวให้โอวาทกับทหารใหม่ ขอให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย โดยยึดถือตามธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด ทั้งอยู่ภายในและภายนอกกรมกอง และเป็นทหารที่ดีของประเทศชาติ รับใช้ประชาชนในทุกโอกาส
5

7

8

11