ข่าวล่าสุด

รอง เสธ.ประเสริฐ มทบ.28 ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61จังหวัดเลย

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • มิถุนายน 26, 2018
  • ปิดความเห็น บน รอง เสธ.ประเสริฐ มทบ.28 ร่วมรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61จังหวัดเลย

     มติองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 1

    วันนี้ ( 26 มิ.ย.61 ) เวลา 0930 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย มีพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพันเอก ประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ( ตำรวจภูธร, เรือนจำ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, โรงพยาบาล, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานคุมประพฤติ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา จังหวัดเลย ) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ตามแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
2

   จังหวัดเลยมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างสังคมชาวจังหวัดเลยให้เกิดความสงบสุข ซึ่งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดจำนวน 2,275 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 2,344 ราย ของกลางยาบ้าจำนวน 6,778,161.75 เม็ด กัญชาแห้งจำนวน 16,789.92 กรัม กัญชาสดจำนวน 1,534 ตัน ยาไอซ์จำนวน 161 กิโลกรัม ใบกระท่อมจำนวน 5,528 กรัม ยึดทรัพย์จำนวน 7,464,534 บาท มีการดำเนินการกับผู้เสพ ผู้ติด โดยการบำบัดรักษาทุกระบบจำนวน 903 ราย ดำเนินการป้องกันโดยการสร้างความเข้มแข็งตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดจำนวน 987 หมู่บ้าน อีกทั้งการจัดระเบียบสังคมในหมู่บ้าน ชุมชนในสถานศึกษาและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องล้วนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด จนทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ
4