ข่าวล่าสุด

มณฑลทหารบกที่ 28 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

มณฑลทหารบกที่ 28 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
28279283_500408543693775_7292491380722018532_n

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน
28276504_500408533693776_6027444671291396610_n
วันนี้ช่วงเช้า (28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ภูพุทโธ ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย มีการจัดพิธีสวดมนต์ แสดงพระธรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเป็นกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
28280104_500408903693739_6090591618927748870_n
มณฑลทหารบกที่ 28 โดย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอกปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 28 เป็นประธานพิธี ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 28 และกำลังพล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้