ข่าวล่าสุด

มทบ.28 ร่วมกับ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • พฤศจิกายน 13, 2018
  • ปิดความเห็น บน มทบ.28 ร่วมกับ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

มทบ.28 ร่วมกับ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย
2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 28  ร่วมกับ นายอดิศร กีรติศักดาวงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และนายตู้ เว่ยยี่ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล จำนวน 1,000 ผืน โดยในครั้งนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาอ้อ และตำบลศรีสองรัก อำภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 100 คน ในส่วนผ้าห่มกันหนาวที่เหลืออีกจำนวน 900 ผืน ดำเนินการมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยต่อไป
4
5

   ในการนี้พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า ในกิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ที่เผชิญกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็น โดยฉพาะราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับอุปกรณ์กันหนาว สิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคต่าง ๆ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในนามมณฑลทหารบกที่ 28 ขอเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยจากภัยหนาว เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
6
8
9