ข่าวล่าสุด

ทหาร มทบ.28 เกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบขาดแคลนแรงงาน เป็นการลดต้นทุนเสริมรายได้แก่เกษตรกร

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • พฤศจิกายน 12, 2018
  • ปิดความเห็น บน ทหาร มทบ.28 เกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบขาดแคลนแรงงาน เป็นการลดต้นทุนเสริมรายได้แก่เกษตรกร

ทหาร มทบ.28 เกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบขาดแคลนแรงงาน เป็นการลดต้นทุนเสริมรายได้แก่เกษตรกร


2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพื้นที่นาเกษตรกร หมู่ 8 บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 สั่งการให้จัดกำลังพล พร้อมเครื่องมือเกี่ยวข้าวนวัตกรรมใหม่แบบสะพาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวนา โดยครั้งนี้เป็นที่นาของนาย ถวิล มาสาซ้าย หมู่ 8 บ้านท่ามะขาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีพื้นที่นาจำนวน 4 ไร่  
7
5

    ในการนี้นาย ถวิล มาสาซ้าย เจ้าของที่นา ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทหารที่มาช่วยเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ว่า ได้รับทราบข่าวทางสื่อทีวี ว่ากองทัพบกมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมาทาง มณฑลทหารบกที่ 28 ว่าทางหน่วยนี้มีกำลังพล และเครื่องมือเกี่ยวข้าวแบบสะพายที่ช่วยประหยัดเวลา และต้นทุนในการเก็บเกี่ยว


4

ซึ่งถ้าตนเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ต้องให้เวลาประมาณ 2 วัน ต่อจำนวนนา 4 ไร่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ในครั้งนี้ที่ทหารมาช่วย ทำให้ประหยัดต้นทุนและเวลามาก ที่นา 4 ไร่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ ขอขอบพระคุณกองทัพบก และทหารมณฑลทหารบกที่ 28 ด้วย
3
6