ข่าวล่าสุด

รอง ผบ.มทบ. 28 ประธานพิธีสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • ตุลาคม 5, 2018
  • ปิดความเห็น บน รอง ผบ.มทบ. 28 ประธานพิธีสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย พันเอก วิทยา พรจรรยา รอง ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหารที่มีความเป็นผู้นำดีเด่น ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 รวม 400 นาย มีผลการฝึกโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักศึกษาวิชาทหารผ่านการฝึกเรียบร้อย

1

2

4

8

9

11

12