1
รอง ผบ.มทบ. 28 ประธานพิธีสวน
สนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา...

2

พิธีรับ ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 28

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28