1
มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูก
ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูก ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

1
ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทำปุ๋ย
พืชสดปรับปรุงบำรุงดิน

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทำปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน

1
ผบ.มทบ.28 ร่วมสืบสานประเพณี
ตักบาตรข้าวสาร กุศลทานในพรรษา

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวสาร กุศลทานในพรรษา

1
ผบ.มทบ.28 เยี่ยมพบปะหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เยี่ยมพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย

3
ผบ.มทบ.28 เยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัด
หารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัด หารือข้อราชการในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเลย

11
พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28
กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์

อ่านเพิ่มเติม: พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28 กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์