1
ผบ.มทบ.28 ร่วมทำบุญตักบาตรงาน
คล้ายวันเกิด หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของชาว
จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมทำบุญตักบาตรงานคล้ายวันเกิด หลวงพ่อขันตี ญาณวโร...

1
มทบ.28 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
พระครูสุนทรคุณวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส
วัดป่านาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พระครูสุนทรคุณวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่านาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย

1
มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูก
ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูก ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

1
ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทำปุ๋ย
พืชสดปรับปรุงบำรุงดิน

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เป็นประธาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทำปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน

1
ผบ.มทบ.28 ร่วมสืบสานประเพณี
ตักบาตรข้าวสาร กุศลทานในพรรษา

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวสาร กุศลทานในพรรษา

1
ผบ.มทบ.28 เยี่ยมพบปะหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เยี่ยมพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย