1
ผบ.มทบ.28 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ วันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

17
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ
จุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีถวายบังคมและ จุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

5
ผบ.มทบ.28 นำทีมรถครัวสนาม “ทำข้าว
กล่องไข่เจียว” แจกให้กับญาติผู้ป่วยและ
ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ
2 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 นำทีมรถครัวสนาม “ทำข้าว กล่องไข่เจียว” แจกให้กับญาติผู้ป่วยและ ประชาชน...

2
ผบ.มทบ.28 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย
วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

7
ผบ.มทบ.28 ร่วมทำบุญ ตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

1
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบาย
สั่งการ

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบาย สั่งการ