01

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 1500 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นำกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 28 ออกกำลังกาย โดยกำหนดให้ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ในช่วงเวลา 1500 ถึง 1630 ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของกำลังพลทุกนาย ตามนโยบาย “Smart Man Smart Soldier”ของ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 28 มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความเข้มแข็ง สง่าผ่าเผย มีลักษณะทหารที่ดี สมวัย ตามห้วงอายุของกำลังพล ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ทั้งนี้ นอกจากหน่วยกำหนดให้กำลังพลออกกำลังกายทุกวันพุธประจำสัปดาห์แล้ว ยังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่กำลังพลทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ เพื่อให้กำลังพลเอาใจใส่เรื่องการดูแลสุขภาพ อีกทั้งเพื่อดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

19

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ย้ำว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญเพราะสุขภาพจะอยู่กับเราตลอดไป การมีร่างกายที่แข็งแรง ก็จะพร้อม ในการปฎิบัติหน้าที่โดยเฉพาะภารกิจที่มีความยากลำบากที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายเช่นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ การที่ทหารจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากได้นั้น ทหารเองก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติภาระกิจที่มีความยากลำบากได้ โดยสร้างด้วยตนเอง ซึ่งพื้นฐานของทหารต้องมีความแข็งแกร่ง ทางด้านร่างกาย สมรรถภาพร่างกายต้องแข็งแรง, มีระเบียบวินัย มีจิตใจที่กล้าหาญ ,ต้องมีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ อย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้ง , ต้องมีจริยธรรม คุณธรรม รักชาติ และพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอดเวลา

16

ภาพกิจกรรม