03
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยคุณสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมน้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

12

จากนั้นได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที เสร็จแล้วมีการฉายวีดีทัศน์ "สารคดีภาพประกอบเพลง" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14

สำหรับการจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ตราบจนปัจจุบัน

18

ภาพกิจกรรม