กองทัพบกห่วงใยประชาชน มทบ.28 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

02

    ในห้วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

05

     เมื่อวันนี้ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ อำนวยความสะดวกประชาชนในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 28, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8, กรมทหารพราน 21 และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ร่วมกันจัดกำลังพลจิตอาสา ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดช่างซ่อมบำรุง และดนตรี คอยให้บริการประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนในห้วงเทศกาล

14

ภาพกิจกรรม