มทบ.28 จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ให้กำลังพลผู้ผ่านการประเมิน การเพิ่มน้ำหนักและลดน้ำหนักได้มากที่สุดโดยค่า BMI
03

      เมื่อวัน 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ให้กำลังพลผู้ผ่านการประเมิน การเพิ่มน้ำหนักและลดน้ำหนักได้มากที่สุด โดยควบคุมระดับค่า BMI อยู่ระดับค่าปกติตามนโยบายการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของกองทัพบกประจำประปี 2562 ผูู้บัญชาการทหารบกให้พัฒนาสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลโดยดำเนินโครงการ Smart Man Smart Army โดยให้กำลังพลของกองทัพ เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้ Strong คือมีความแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ควบคุมระดับค่า BMI อยู่ระดับค่าปกติตามโครงการดังกล่าว พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้กำลังพลเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการเดิน/วิ่งออกกำลังกาย เล่นกายบริหาร เล่นกีฬา ควบคู่กับโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก แนะนำการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การควบคุมอาหาร และให้ทำการประเมินผลทุกวงรอบ 2 เดือน