1

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นโครงที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีความตั้งพระทัยที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดา ด้วยความรัก ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี มีสุข ตลอดเรื่อยมา จวบจนถึงรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน

10

วันนี้ (23 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสองรัก-ตำบลนาอ้อ อ.เมือง จังหวัดเลย จำนวน 400 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสำเด็จพระปรนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในวันที่ 23 ต.ค.2561 เป็นวันครบรอบ 108 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 28 KICK OFF การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมกันในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 โดยในครั้งได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายศรีสองรัก เป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ดังในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม

18
23
 
ภาพกิจกรรม