1

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องอบรม ร้อย.บก.มทบ.28 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานประชุมสั่งการ และมอบนโยบายให้กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บังคับบัญชา กำลังพลประกอบด้วย นายทหาร นายสิบ พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง พนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมประชุม ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้กล่าวมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลทุกนาย พร้อมกับได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28

2
7
 
ภาพกิจกรรม