1
 
   วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับ นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลศรีสองรักและปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลศรีสองรัก โดยมีผู้เข้าจากหน่วยงานประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 กรมทหารพราน 21 โรงเรียนนาอ้อวิทยา โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนบ้านปากหมาก โรงเรียนบ้านวังโบ่ง-ท่าวังแคน และผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1-11 ตำบลศรีสองรัก วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการบริหารจัดเรื่องขยะในพื้นที่ สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และในครั้งนี้นายพีระพลน์ หมื่นหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ได้บรรยายเกี่ยวธนาคารน้ำใต้ดินให้ผู้เข้าร่วมรับฟังอีกด้วย
 
5
 
ภาพกิจกรรม