โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จะทำการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) จำนวน 1 รายการ หากท่านใดสนใจให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.28mtb.com หรือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042071018 ต่อ 25091 ในวันและเวลาราชการ

16749437261674943726